Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.67036.810
Hồ Chí Minh36.67036.790
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23150  23150  23250
  EUR  26034.39  26112.73  26765.02
  GBP  30240.89  30454.07  30725.17
  HKD  2913  2933.53  2977.46
  JPY  203.55  205.61  211.57
  CHF  23046.72  23209.18  23509.64
  AUD  16322.05  16420.57  16599.91
  CAD  17066.31  17221.3  17409.38
  SGD  16967.76  17087.37  17273.99
  THB  718.41  718.41  748.37