Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.28036.470
Hồ Chí Minh36.28036.450
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23335  23335  23455
  EUR  25984.04  26062.23  26791.63
  GBP  29318.26  29524.93  29787.54
  HKD  2937.5  2958.21  3002.48
  JPY  206.39  208.47  214.52
  CHF  23029.51  23191.85  23491.91
  AUD  15890.99  15986.91  16258.66
  CAD  17084.65  17239.81  17532.86
  SGD  16776.21  16894.47  17078.86
  THB  719.45  719.45  749.45