Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội39.35039.620
Hồ Chí Minh39.35039.600
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23155  23155  23275
  EUR  25781.12  25858.7  26641.04
  GBP  28615.27  28816.99  29079.75
  HKD  2929.52  2950.17  2994.98
  JPY  207.66  209.76  215.89
  CHF  23247.65  23411.53  23814.77
  AUD  16077.47  16174.52  16453.11
  CAD  17380.73  17538.58  17840.66
  SGD  16836.56  16955.25  17144.11
  THB  737.04  737.04  767.95